Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 13/11/2019

Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất bổ sung một số quy định về vấn đề phong tỏa tài khoản thanh toán trong các trường hợp như tài khoản thanh toán gian lận, vi phạm pháp luật hoặc trường hợp khách hàng chuyển tiền có nhầm lẫn sai sót về số hiệu tài khoản, số tiền... nhằm giúp khách hàng lấy lại được tài sản đã chuyển nhầm cho người khác. 
Đây là một trong những quy định mới được NHNN đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ban hành ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.
Vui lòng xem bản tin tại đây