Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 13/8/2019

Về triển vọng trong nửa cuối năm 2019, TTTD của toàn hệ thống có thể sẽ đạt 12-13%, chủ yếu do nhu cầu tín dụng giảm ở nhiều ngành nghề kinh doanh đang gặp khó khăn (như BĐS, thép,...) và nhu cầu tín dụng mảng KHCN có thể bị ảnh hưởng do nền kinh tế đang giảm tốc. 
Bên cạnh đó, NIM toàn Ngành sẽ giảm nhẹ do áp lực tăng từ lãi suất huy động,  lãi suất cho vay ổn định, các ngân hàng có lợi thế về nguồn tiền gửi không kỳ hạn (casa) giá rẻ cùng việc tập trung phát triển ngân hàng số. Tuy nhiên, thu nhập ngoài lãi dự kiến sẽ tiếp tục tăng 20-30% trong năm 2019..

Vui lòng xem bản tin tại đây