Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 14/01/2020

CTCK MB, CTCK Rồng Việt và CTCK Maybank Kim Eng đều đánh giá, ngành ngân hàng trong 2020 tăng trưởng vẫn tích cực dù quy định pháp lý chặt chẽ hơn. Đặc biệt, bức tranh vĩ mô đang rất ổn định để giúp ngân hàng VN tăng trưởng thu nhập từ lãi, phí và duy trì chất lượng tài sản để không phải tăng trích lập dự phòng.

Vui lòng xem bản tin tại đây