Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 14/02/2020

Trong Hiệp định tự do thương mại EVFTA, Việt Nam cam kết sẽ xem xét thuận lợi việc cho phép các tổ chức tín dụng của EU nâng tỷ lệ sở hữu lên 49% vốn điều lệ tại hai ngân hàng thương mại cổ phần trong nước không bao gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank và Agribank. Cam kết này sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm.  
Việc thực hiện cam kết này sẽ phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục mua bán, sáp nhập cũng như các điều kiện an toàn, cạnh tranh, bao gồm giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần áp dụng đối với từng nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức.

Vui lòng xem bản tin tại đây