Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 14/05/2019

Các chuyên gia cho rằng, không nên áp hạn mức giao dịch cũng như hạn chế sở hữu hơn 1 ví điện tử vì điều này sẽ hạn chế thương mại điện tử. Trên thực tế, muốn thúc đẩy không dùng tiền mặt thì trọng tâm cần làm thay đổi từ nhận thức đến hành vi chính là các cá nhân người dùng đầu cuối chứ không phải là các tổ chức.

Việc nới hạn mức giao dịch ví điện tử có thể giúp thúc đẩy người dùng mạnh dạn hơn liên kết ví với tài khoản ngân hàng, qua đó góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Vui lòng xem bản tin tại đây