Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 14/10/2020

NAPAS và Mastercard vừa chính thức công bố hoàn thành thử nghiệm kết nối chuyển mạch các giao dịch thanh toán thẻ nội địa mang thương hiệu MasterCard thông qua hệ thống chuyển mạch NAPAS. Sự hợp tác giữa Mastercard và NAPAS góp phần củng cố và thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái thanh toán của một trong những thị trường đang phát triển mạnh mẽ nhất châu Á.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed