Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 14/6/2021

Việc NHNN giảm giá mua USD và không cho phép huỷ ngang cho thấy, Cơ quan này sẽ giảm liều lượng hỗ trợ thanh khoản cho thị trường. Việt Nam hiện vẫn nằm trong danh sách theo dõi “thao túng tiền tệ” từ Mỹ do vậy hành động của NHNN vừa có thể giúp giải tỏa áp lực lên VND (trong bối cảnh USD giảm giá) vừa tránh vi phạm tiêu chí thứ 3 (can thiệp ngoại hối ít nhất 6 tháng). Ngoài ra, VND lên giá cũng giúp giảm áp lực nhập khẩu lạm phát khi giá hàng hoá tăng cao.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed