Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 15/05/2019

Mặc dù nhận định rủi ro tỷ giá đang tăng lên do Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có những sự kiện mới. Tuy nhiên, SSI vẫn cho rằng có những cơ sở để tin tưởng rằng tỷ giá USD/VND sẽ tiếp tục được kiểm soát như: kinh nghiệm điều hành của Chính phủ và NHNN; dự trữ ngoại hối hiện đang ở mức cao nhất từ trước tới nay; triển vọng gia tăng nguồn vốn đầu tư gián tiếp của nước ngoài (FII)  từ những thương vụ bán vốn lớn; và Trung Quốc sẽ phải có biện pháp mạnh nhằm kiểm soát đồng nội tệ như đã từng làm trong năm 2018.

Vui lòng xem bản tin tại đây