Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 15/10/2020

Lãi suất 0% chưa từng có trong hoạt động của NHTM nước ta nhưng là vấn đề phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, với diễn biến gần đây, mức lãi suất “mấp mé” 0% đã xuất hiện. Cụ thể, cuối tuần qua đến đầu tuần này, trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND qua đêm đã rơi về 0,1%/năm. Theo dữ liệu của NHNN, lãi suất trên tiếp tục duy trì vào đầu tuần này. Đó là mức bình quân, đồng nghĩa với khả năng có những giao dịch thực tế sát 0% hơn nữa.

Diễn biến trên phản ánh sự nối tiếp “mùa tiền rẻ”, ngay cả khi trần lãi suất tiền gửi VND vừa giảm thêm. Đây cũng là một phản ánh bước đầu sau khi NHNN giảm đồng loạt các lãi suất điều hành kể từ ngày 01/10/2020.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed