Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 15/12/2022

Ngày 14/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở. Thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn các địa phương, ngân hàng thương mại và các chủ thể liên quan tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 1156, cung ứng vốn tín dụng kịp thời cho nền kinh tế; cho vay, giải ngân nhanh chóng, đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng đối với các doanh nghiệp, dự án bất động sản đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed