Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 15/4/2021

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, quan điểm của NHNN trong điều hành tăng trưởng tín dụng cung ứng vốn cho nền kinh tế nhưng không gây lạm phát mạnh. Việc mở rộng tín dụng phải đi đôi với an toàn, hiệu quả.

Bản thân các TCTD cũng phải tự điều hành dư nợ tín dụng của mình theo hướng lành mạnh, tăng trưởng đi đôi với chất lượng, phù hợp với cơ cấu nguồn vốn, phòng ngừa rủi ro để đảm bảo trong hoạt động luôn đáp ứng khả năn chi trả cho người dân trong bất kỳ thời điểm nào.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed