Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 15/7/2019

Theo cập nhật từ NHNN, số dư tiền gửi thanh toán của cá nhân trong hệ thống các NHTM Việt Nam liên tiếp có hai quý tăng khá mạnh, sau quãng đi ngang trước đó. Tính đến cuối năm 2018, tổng số dư tiền gửi thanh toán của cá nhân đạt 379.838 tỷ và chính thức vượt mốc 400.000 tỷ đến cuối Q.I/2019 với 408.766 tỷ đồng. 
Đây là quy mô nguồn vốn lớn, nằm ở tài khoản thanh toán cá nhân với lãi suất không kỳ hạn gần như không đáng kể. Nguồn vốn lớn, chi phí lãi suất trả rất thấp nhưng trở thành nguồn lực cho các ngân hàng thương mại tranh thủ kinh doanh.
Vui lòng xem bản tin tại đây