Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 16/04/2019

Tại Hội nghị triển khai CTHĐ của ngành Ngân hàng thực hiện CLPT ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030, NHNN cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế thanh toán bằng tiền mặt phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng được yêu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán của người dân; 

Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với việc thu phí các dịch vụ công; Xây dựng, hoàn thiện và nâng cấp hạ tầng thanh toán quốc gia làm nền tảng kết nối tới các ngân hàng và tạo cơ sở để triển khai các sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới.

Vui lòng xem bản tin tại đây