Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 16/05/2019

Ngân hàng Nhà nước công bố báo cáo tóm tắt KQ đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Việt Nam 2012 - 2017. Theo đó, nguy cơ các lĩnh vực trong nền KT bị lạm dụng vào rửa tiền nằm ở mức trung bình. Về các lĩnh vực cụ thể, nguy cơ rửa tiền được đánh giá ở mức cao trong các lĩnh vực ngân hàng và BĐS, riêng kênh chuyển tiền phi chính thức cũng được đánh giá ở mức cao. 

Trong khi đó, nguy cơ rửa tiền ở lĩnh vực CK, kiều hối, casino/sòng bạc ở mức trung bình; các lĩnh vực kiểm toán, kế toán, luật sư, công chứng được đánh giá nguy cơ rửa tiền ở mức thấp…

Vui lòng xem bản tin tại đây