Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 16/12/2022

Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo yêu cầu các ngân hàng phải giảm lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay theo quy mô và tiềm lực để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế. Ngân hàng nào khó khăn về thanh khoản thì Ngân hàng Nhà nước sẽ có giải pháp hỗ trợ thông qua các công cụ như OMO, cho vay tái cấp vốn, SWAP ngoại tệ. Theo Hiệp hội Ngân hàng, đến nay, có 16 ngân hàng đã cam kết giảm tiền lãi với số tiền #3.500 tỷ đồng, với mức lãi suất giảm 0,5-3%/năm.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed