Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 16/4/2021

VND sẽ biến động khó lường trong nửa sau năm 2021 khi các chuyên gia đánh giá tiêu chí thao túng tiền tệ cho kỳ đánh giá tháng 5 và cho thấy Việt Nam vẫn vi phạm cả ba tiêu chí. Ngoại trừ trường hợp Việt Nam đàm phán thành công với Bộ Tài chính Mỹ trong giai đoạn tới đây, mác thao túng tiền tệ của Việt Nam sẽ vẫn duy trì trong kỳ đánh giá tiếp theo.

Trong khi đó, qua những động thái thay đổi chính sách quản lý ngoại hối, NHNN đã và sẽ không còn tích cực can thiệp vào thị trường ngoại tệ một chiều và VND sẽ được điều tiết theo cung-cầu của thị trường.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed