Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 16/6/2021

Tín dụng toàn Ngành 5th đầu năm tăng trưởng 4,67%, khá tích cực sv mức tăng chưa tới 2% của cùng kỳ năm trước. Với mức tăng trưởng như trên, nhiều NH đã sử dụng hơn ½ hạn mức tín dụng được giao trong 2021. Các NH dự báo, tín dụng tháng 6 sẽ chậm lại do Covid-19 bùng phát. Đồng thời, các NH đang từng bước điều chỉnh lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng theo chỉ đạo mới của NHNN và kích cầu tín dụng với kỳ vọng hoàn thành các mục tiêu đưa ra cả năm 2021.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed