Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 16/9/2020

Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, tạo dự báo kém tích cực về lợi nhuận ngành ngân hàng trong phần còn lại của năm 2020. Theo ước tính của các chuyên gia, với dự báo tín dụng chỉ tăng 7,5-8,5% và lợi nhuận toàn ngành ngân hàng có thể giảm 17.000 tỷ đồng so với năm 2019. Đặc biệt, nợ xấu tăng cao có thể ảnh hưởng trọng yếu đến chi phí dự phòng rủi ro, càng làm bức tranh hoạt động ngành ngân hàng thêm tiêu cực.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.