Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 17/01/2020

Dự báo cho năm 2020, các chuyên gia cho rằng LS HĐ ngắn hạn trung bình sẽ giảm, do áp lực TTTD không cao, thanh khoản hệ thống dồi dào.
NIM sẽ cải thiện đối với các NH có hoạt động kinh doanh tài chính tiêu dùng do nhu cầu đã phục hồi từ năm 2019 và duy trì ổn định vào năm 2020. Dự báo thu nhập lãi ròng (NII) từ Top 11 NH sẽ tăng 21,4% vào năm 2019 và 16,4% vào năm 2020.  
Vui lòng xem bản tin tại đây