Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 17/01/2023

Theo các chuyên gia, Nhà nước đang nỗ lực giải ngân cho hạ tầng để vừa tạo động lực phát triển kinh tế vừa tạo hiệu ứng dòng tiền lan tỏa đến nền kinh tế. Về vĩ mô, nhà điều hành cũng đang tiếp tục ổn định kinh tế, khống chế lạm phát để từ từ hạ nhiệt lãi suất cho vay ở mức hợp lý. Tất cả các yếu tố nêu trên đều hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Kết với với tình hình thuận lợi từ bên ngoài, các chuyên gia cho rằng, lãi suất huy động sẽ giảm dần trong 2 quý đầu năm và ổn định quanh mức 7%.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed