Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 17/02/2020

Theo thống kê có 201.000 tỷ đồng là tổng LNST trong 2019 của 898 DN trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM. Mặc dù, chưa bao gồm nhóm ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm, nhưng mức lợi nhuận này vẫn tăng 13% sv 2018. Phía sau sự tăng trưởng 2 con số của thị trường chung, hiệu quả giữa các ngành và các DN có sự phân hóa lớn với không ít DN ghi nhận lợi nhuận sụt giảm mạnh, thậm chí thua lỗ.
Vui lòng xem bản tin tại đây