Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 17/10/2019

Một khảo sát tập trung tham khảo ý kiến của các chuyên gia nghiên cứu và phân tích tại các NHTM Việt Nam thực hiện gần đây cho thấy, bên cạnh những yếu tố trong nước, có 5 điểm nóng bên ngoài được chú ý trong năm 2020, gồm: cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung; Brexit; vấn đề địa chính trị tại Trung Đông; bầu cử Tổng thống Mỹ; triển vọng kinh tế Mỹ và Trung Quốc. 
Trong đó, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung cùng triển vọng của 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới này được nhận định sẽ có tác động lớn nhất đến thị trường tài chính - tiền tệ Việt Nam trong năm tới.
Vui lòng xem bản tin tại đây