Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 17/11/2020

Các chuyên gia dự báo, tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn hệ thống có thể lên đến 3% cuối năm 2020 và 4% trong năm 2021. Trong khi đó, tiến trình xử lý nợ xấu ngày càng khó khăn hơn khi tài sản phát mãi ngày càng nhiều nhưng người mua rất kén chọn. Nhìn chung các NH đều tăng trích lập dự phòng để đối phó với việc nợ xấu tăng cao. Tuy vậy, tỷ lệ bao phủ nợ xấu có xu hướng giảm tại hầu hết các NH, điều đó cho thấy tốc độ tăng nợ xấu đang cao hơn tốc độ trích dự phòng rủi ro. Điều này tiểm ẩn rủi ro cho hệ thống do các NH vẫn chưa kiểm soát đúng tình hình.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed