Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 18/10/2019

Hiện tượng cắt giảm nhân sự trở nên đáng chú ý hơn trong thời gian gần đây, khi không còn diễn ra đơn lẻ tại một số ngân hàng nhỏ, ngân hàng yếu kém mà xảy ra tại cả ngân hàng lớn. Nhu cầu tuyển dụng của ngân hàng vẫn còn nhưng không ồ ạt như cách đây 2-3 năm. Vietnamworks xếp ngân hàng là một trong những ngành khả năng sẽ khó tìm việc và chuyển việc nhất. 
Công nghệ đang có những tác động rất lớn tới ngành ngân hàng, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian qua và cả tương lai. Tuy nhiên, làn sóng đó, nhiều dự báo cho thấy công nghệ sẽ gây ra sự sụt giảm lực lượng lao động ngành ngân hàng mạnh nhất trong lịch sử.
Vui lòng xem bản tin tại đây