Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 18/11/2020

Tuần qua, NHNN đã mua vào một lượng lớn ngoại tệ từ các NHTM, theo đó bơm khoảng 30.000 tỷ đồng ra thị trường. Đồng thời, dự trữ ngoại hối tiến dần đến mục tiêu 100 tỷ USD của Chính phủ. Tín dụng tăng trưởng chậm, NHNN cung tiền qua mua ngoại tệ, thanh khoản thị trường tiếp tục xu hướng dồi dào. Lãi suất liên ngân hàng theo đó giảm xuống các mức thấp kỷ lục. Do vậy, thị trường kỳ vọng xu hướng này sẽ còn kéo dài qua đầu năm sau.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed