Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 18/6/2021

NHNN cho biết, theo kiến nghị của các TCTD, NHNN đang tiến hành xem xét và đánh giá, trên cơ sở đó sẽ cấp thêm "room" tín dụng cho các NH đã cạn "room". Năm 2021, NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn Ngành khoảng 12% và sẽ được phân bổ hạn mức cụ thể xuống từng NH, tùy vào năng lực hoạt động. Tuy nhiên, về lâu dài, theo các chuyên gia, NHNN nên cân nhắc giữa việc cấp "room" tín dụng theo quý, thay vào đó cần quản lý theo hệ số an toàn vốn (CAR).

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed