Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 19/10/2020

Ủy ban Kinh tế của vừa hoàn thành báo cáo thẩm tra việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. Theo đó, đề nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại TCTD; tập trung tái cơ cấu ngân hàng yếu kém, đặc biệt là ngân hàng mua bắt buộc. Mặt khác, trước phát sinh bất thường từ Covid-19, cần tiếp tục theo dõi và triển khai các giải pháp hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh, với dự báo sẽ gia tăng trong thời gian tới do đại dịch; cùng đó là thực hiện tốt xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed