Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 19/11/2020

Theo HoREA, nợ xấu của các doanh nghiệp BĐS trên địa bàn Tp.HCM chiếm 2,7% tổng dư nợ BĐS, vẫn trong ngưỡng an toàn nhưng tiềm ẩn rủi ro. Ngoài ra, cần quan tâm đến dư nợ tín dụng tiêu dùng, đặc biệt là đối với một số khoản vay sửa nhà, xây nhà nhưng chuyển sang kinh doanh BĐS, chiếm 1,7% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng, cần phải có cơ chế kiểm soát, quản lý phù hợp.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed