Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 19/4/2021

Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành Báo cáo về "Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ". Cơ quan này xác định trong 2020, không đủ bằng chứng, dấu hiệu cho rằng Việt Nam thao túng tiền tệ. Ngoài ra, NHNN cho biết đã áp dụng các giải pháp để từng bước nâng cao tính linh hoạt của tỷ giá.

Tỷ giá được điều hành linh hoạt, phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng. Những diễn biến tích cực trên thị trường ngoại tệ và hoạt động điều hành của NHNN đã được Bộ Tài chính Mỹ ghi nhận.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed