Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 19/8/2019

Việt Nam đã không bị cuốn vào cuộc chiến phá giá tiền như nhiều quốc gia khác, đồng thời vẫn ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ cho xuất khẩu. Tỷ giá USD/VND diễn biến theo chiều hướng tương đối ổn định trong bối cảnh đồng tiền các nước trong Khu vực đều giảm giá. 
Tuy nhiên, sự sụt giảm về kinh tế thế giới đến từ chu kỳ giảm sút nhu cầu toàn cầu, cùng với sự leo thang về chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại và những bất ổn địa chính trị kéo dài tiếp tục tạo ra những bất ổn khó lường cho thị trường tiền tệ và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, bản thân doanh nghiệp phải chủ động có những giải pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất - tỷ giá trong bối cảnh biến động bất thường.
Vui lòng xem bản tin tại đây