Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 20/01/2020

Trong 2020, vấn đề rất quan trọng mang tầm chiến lược đối với các ngân hàng quốc doanh là vấn đề tăng vốn. Khi nhu cầu tăng vốn ở mức cấp thiết và các phương án khác trở nên không khả thi, bài toán tăng vốn đã được đẩy về phía Nhà nước. 
Trong trường hợp ngân hàng phát hành quyền mua cổ phiếu, Nhà nước sẵn sàng góp vốn để duy trì tỷ lệ sở hữu và có thể thay cổ tức tiền mặt bằng cổ tức cổ phiếu để hỗ trợ năng lực tài chính cho các ngân hàng này.
 
Vui lòng xem bản tin tại đây