Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 20/02/2020

Theo các chuyên gia, thay vì sử dụng các gói kích thích tiền tệ, Chính phủ nên mở rộng, kích thích chính sách tài khóa đi đôi với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Điều đó, có lẽ là lựa chọn phù hợp trong thời điểm hiện nay vì có sức lan tỏa lớn đến các ngành khác trong nền kinh tế.  
Lựa chọn này, có thể giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt cổ chai tại một số KV đang có đà phát triển kinh tế mạnh nhưng bị hạn chế về cơ sở hạ tầng, nhất là khi dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục dịch chuyển sang VN.

Vui lòng xem bản tin tại đây