Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 20/8/2019

Theo các chuyên gia, ngân hàng nào có tỷ lệ CASA (Tiền gửi không kỳ hạn/Tổng tiền gửi khách hàng) cao thì biên lợi nhuận cao. Do vậy, để tăng thu hút tiền gửi không kỳ hạn, qua đó tăng tỷ lệ CASA, ngân hàng cần đưa ra nhiều dịch vụ và tiện ích mới đi kèm các ưu đãi về phí. 
Tận dụng tỷ lệ CASA là chiến lược quan trọng của các ngân hàng trong cuộc cạnh tranh miễn giảm phí dịch vụ. Việc gia tăng nguồn tiền gửi không kỳ hạn sẽ giúp ngân hàng tăng nguồn vốn giá rẻ hỗ trợ cho sản phẩm tài chính khác, đặc biệt là trong bối cảnh tỷ lệ CASA từ các tổ chức, tập đoàn kinh tế Nhà nước gửi vào ngân hàng không còn dồi dào như giai đoạn trước.
Vui lòng xem bản tin tại đây