Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 21/02/2020

Ngân hàng Nhà nước không có kế hoạch giảm lãi suất điều hành vì nhu cầu vay mới thấp và thanh khoản ngân hàng dồi dào. Hiện tại không cần nới lỏng chính sách tiền tệ nhưng có thể sau này sẽ cần. Sắp tới, NHNN sẽ có thông tư phù hợp để hướng dẫn cụ thể cho các ngân hàng trong việc cơ cấu, giãn nợ theo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, ngân sách sẽ được sử dụng để giúp các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Vui lòng xem bản tin tại đây