Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 21/10/2019

Theo báo cáo cập nhật mới nhất từ NHNN, tính đến thời điểm 30/6/2019, Việt Nam đã cơ bản xóa xong ma trận sở hữu chéo trong hệ thống NHTM. Để đạt được kết quả này, thực tế quá trình xử lý và thoái vốn mất khá nhiều thời gian, một số trường hợp lỡ hẹn hoặc có yếu tố đặc thù của lịch sử để lại. 
Một kết quả khác được chú ý là NHNN đã tiến thêm một bước trong quy định về việc chặn nguồn tín dụng cho vay mua cổ phiếu ngân hàng, với quan điểm phải “tiền tươi thóc thật”; và quy định các vị trí cao cấp trong quản trị, điều hành NHTM không được kiêm nhiệm tại doanh nghiệp khác.
Vui lòng xem bản tin tại đây