Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 21/10/2020

Theo thống kê của NHNN, lãi suất cho vay qua đêm trong tháng 9 chỉ xoay quanh mức 0,1%, thấp nhất trong lịch sử. Mặc dù, lãi suất thấp nhưng nhu cầu vay của các ngân hàng vẫn rất thấp, có ngày chỉ hơn 30.000 tỷ đồng. Mức lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng tại Việt Nam đang xấp xỉ mức lãi suất cho vay qua đêm tại Mỹ (đang là 0,8%).

Thậm chí, trong tháng 10, có thời điểm lãi suất cho vay qua đêm tại nước ta thấp hơn tại thị trường Mỹ. Vì cầu tín dụng thấp trong khi nguồn tiền gửi dồi dào do không có kênh đầu tư hiệu quả nên sẽ dẫn đến thanh khoản dư thừa.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed