Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 21/5/2021

Việt Nam được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng trong Khu vực về lĩnh vực cho vay tiêu dùng. Cụ thể, thị phần của nhóm công ty tài chính tiêu dùng trong tổng tín dụng tiêu dùng đã tăng đáng kể, từ mức 1% trong năm 2011 lên mức 16,3% vào năm 2020. Tính đến cuối năm 2020, đã có 16 công ty tài chính đăng ký hoạt động, với tổng vốn điều lệ khoảng 22.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, vẫn còn thiếu hành lang pháp lý cho lĩnh vực này, do đó dễ phát sinh những biến tướng về tín dụng đen, về quản lý hoạt động các công ty tài chính.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed