Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 21/8/2019

Cho vay là hoạt động cốt lõi nhưng mức độ phụ thuộc vào hoạt động này của mỗi NH khác nhau, thể hiện qua sự khác biệt về tỷ trọng dư nợ cho vay trong tổng tài sản. Mặc dù, việc ít phụ thuộc vào hoạt động cho vay giúp NH giảm thiểu được rủi ro tập trung nhưng điều này không đồng nghĩa rằng càng ít phụ thuộc vào hoạt động cho vay thì càng tốt. 
Bởi vì, nếu tỷ trọng dư nợ cho vay trong tổng tài sản thấp nhưng các tài sản còn lại phần lớn là tài sản xấu, tài sản có rủi ro cao, sinh lời kém thì việc ít phụ thuộc không có nhiều ý nghĩa. Ngoài ra, việc phụ thuộc nhiều hay ít vào hoạt động cho vay còn phụ thuộc vào "khẩu vị rủi ro" của mỗi NH.

Vui lòng xem bản tin tại đây