Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 21/9/2020

Mặc dù, NHNN đã hai lần cắt giảm LS chính sách từ đầu đầu năm đến nay (tháng 3&5) xuống còn 4,5% nhưng nhìn chung LS của Việt Nam vẫn thuộc dạng cao trong Khu vực, kể cả so với những nền kinh tế cùng thứ hạng như Philippines, Indonesia hoặc Ấn Độ. Để đánh giá LS cao hay thấp phải xem xét đến các yếu tố lạm phát và tỷ giá của quốc gia đó trong tương quan với các nước khác. 

Nếu lạm phát tiếp tục có xu hướng “dịu lại” thì NHNN sẽ có thêm dư địa để cắt giảm LS. Do vậy, việc điều chỉnh tỷ giá danh nghĩa yếu đi (nếu có), cần được thực hiện chủ yếu thông qua điều chỉnh LS chính sách thay vì can thiệp trực tiếp bằng việc mua USD như trong thời gian qua.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.
Chatbot embed