Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 22/01/2020

Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện Châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua khuyến nghị phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Châu Âu (EVIPA). EVFTA được kỳ vọng là cú hích lớn cho hoạt động XK của Việt Nam như giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng XK.
Đặc biệt, các mặt hàng nông, thủy sản và những mặt hàng có nhiều lợi thế cạnh tranh. EVIPA góp phần xây dựng môi trường pháp lý và đầu tư minh bạch. Dòng vốn FDI từ Châu Âu vào Việt Nam sẽ ngày một nhiều hơn
Vui lòng xem bản tin tại đây