Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 22/5/2020

Mặc dù tín dụng tăng trưởng chậm trong 4th đầu năm nay nhưng Ngân hang Nhà nước tin tưởng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ sẽ là nền tảng quan trọng giúp tái khởi động nền kinh tế sau dịch bệnh. Theo đó, nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp có nhiều khả năng sẽ gia tăng trong thời gian tới. 
Do vậy, các chuyên gia dự báo, nếu GDP phấn đấu đạt mức 4-5% thì tín dụng sẽ tăng trưởng khoảng 9-10%, tương đối phù hợp và cũng là con số cao nhất trong Khu vực.
Vui lòng xem bản tin tại đây