Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 22/6/2021

NHNN thông tin về KQHĐ ngân hàng 6th đầu năm, đến 15/6, tổng phương tiện thanh toán M2 tăng 3,96% sv cuối năm 2020 và tăng 14,27% sv cùng kỳ 2020, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 5,1% sv cuối năm 2020. Ước từ đầu năm đến nay, hệ thống TCTD đã bơm hơn 460.000 tỷ đồng tín dụng ra nền kinh tế. Tính đến 31/5, TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 257.602 khách hàng với dư nợ 336.663 tỷ đồng; miễn giảm, hạ LS cho 676.690 khách hàng với dư nợ hơn 1,27 triệu tỷ đồng.

Vui lòng xem bản tin tại đây.

Chatbot embed