Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 22/8/2019

Đồng CNY tiếp tục giảm có thể dẫn đến mức trượt giá sâu hơn của các đồng tiền trong Khu vực và khiến cho hàng hóa nước ta có tính cạnh tranh thấp hơn so với hàng hóa từ các quốc gia khác. Theo đó, khả năng VND có thể sẽ phải trượt giá theo.
Tuy nhiên, các chuyên gia kỳ vọng VND vẫn được ủng hộ từ nền tảng vĩ mô tốt và các dòng vốn đầu tư tiếp tục đổ vào mạnh, trong khi nền kinh tế duy trì xuất siêu.

Vui lòng xem bản tin tại đây