Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 23/04/2019

Các chuyên gia cho rằng, Basel II không phải là tấm huy chương, mà đó là yêu cầu tất yếu đối với các ngân hàng. Việc một số ngân hàng thương mại được công nhận áp dụng Thông tư 41, tuy chưa đạt đủ các “tín chỉ” theo 3 trụ cột của Basel II nhưng cũng tuân thủ được những yêu cầu cốt lõi. 
Việc này giúp các ngân hàng thương mại tăng năng lực, vững vàng hơn trước sóng gió thị trường, từ đó củng cố nền tảng vững chắc cho hệ thống TCTD và cho cả nền kinh tế trước biến động khó lường của thế giới.
Vui lòng xem bản tin tại đây