Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 23/05/2019

Tại báo cáo trình Quốc hội mới đây, NHNN cho biết, thời gian qua đã tiến hành một số biện pháp xử lý, khắc phục, hạn chế tình trạng vi phạm sở hữu cổ phần và sở hữu chéo. Kết quả là các TCTD đã cơ bản xử lý, khắc phục được một số vi phạm sở hữu cổ phần, sở hữu chéo. 
Ngoài ra, NHNN đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD, trong đó bổ sung các quy định nhằm xử lý triệt để tình trạng sở hữu chéo, hạn chế, ngăn ngừa việc lạm dụng quyền quản trị và điều hành để phục vụ cho các lợi ích liên quan.

Vui lòng xem bản tin tại đây