Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 23/4/2021

Thị trường chứng khoán VN đang trải qua những tháng đầu năm khá tích cực với sự bứt phá mạnh cả về điểm số và thanh khoản. Diễn biến tích cực của thị trường trong thời gian qua có vai trò không nhỏ từ các NĐT mới (NĐT "F0"). Trong quý 1/2021, có tới gần 257.000 tài khoản chứng khoán được NĐT trong nước mở mới, bằng 65% cả năm 2020. Sự "đổ bộ của lớp NĐT mới” đã khiến thị trường thiết lập hàng loạt kỷ lục mới, thậm chí gây ra nghẽn lệnh cục bộ trên HoSE.

Vui lòng xem bản tin tại đây

Chatbot embed