Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 23/6/2020

Tại kỳ đại hội cổ đông thường niên 2020, KQKD những tháng đầu năm đã được một số lãnh đạo ngân hàng "bật mí". Mặc dù, chịu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 nhưng nhiều ngân hàng vẫn đạt được mức lợi nhuận tương đương thậm chí vượt cùng kỳ năm trước. Điểm chung đầu tiên của những ngân hàng này là vẫn duy trì được quy mô lợi nhuận trong những tháng đầu năm, có được mức tăng trưởng tín dụng cao hơn mức trung bình của Ngành. Ngoài ra, đóng góp của các nguồn thu ngoài lãi ổn định cũng hỗ trợ cho hiệu quả các ngân hàng.

Vui lòng xem bản tin tại đây