Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 23/6/2021

Bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân và giúp dịch vụ ngân hàng điện tử bùng nổ. Vì vậy, dự báo tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn sẽ ngày càng gia tăng, phục vụ nhu cầu thanh toán, mua sắm trực tuyến của khách hàng. Tuy nhiên, để bứt tốc trong cuộc đua này, các ngân hàng có quy mô nhỏ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tăng mức độ uy tín, phổ rộng mạng lưới hoạt động và có những chính sách hấp dẫn với khách hàng.

Đặc biệt, việc chuyển đổi số cần sớm hoàn thiện với các tính năng ưu việt, mới kỳ vọng cải thiện tỷ lệ hút tiền gửi có chi phí siêu rẻ nhưng lợi ích siêu lợi hại này.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed