Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 24/02/2020

Theo các chuyên gia, chính sách tiền tệ tổng thể của NHNN tại thời điểm hiện nay tạm thời là "án binh bất động", nghĩa là sẽ không có nhiều thay đổi so với lập trường trước khi xảy ra dịch Covid-19. Có thể nói rằng, không nên chuyển hướng chính sách tiền tệ quá sớm và đột ngột như đã từng chứng kiến trước đây. Trạng thái thăm dò và đánh giá tình hình sẽ phù hợp nhất trong giai đoạn hiện nay.
Vui lòng xem bản tin tại đây