Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 24/05/2019

Tại Việt Nam, có tới 99% các giao dịch dưới 100.000 đồng là bằng tiền mặt. Moblie Money sẽ là giải pháp mạnh mẽ để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Câu chuyện ở đây là, công nghệ có thể giúp giải quyết rất nhiều vấn đề của đất nước nhưng chúng ta phải thay đổi, dám thay đổi, dám chấp nhận các mô hình mới. 
Nhiều người dân bị gạt ra ngoài hệ thống tài chính chính thống, đó là những người nghèo ở nông thôn, người dân ở vùng sâu, vùng xa. Do vậy, Mobile Money sẽ là giải pháp để đưa họ tiếp cận tới các dịch vụ (có trả phí) mang tính đổi đời trên nền tảng Internet như y tế, giáo dục, tài chính, việc làm, an sinh xã hội.. 

Vui lòng xem bản tin tại đây